🏫โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา🏫
ประกาศเปิดเรียนในรูปแบบ On – Site
ในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

📌 โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนดังนี้📌


💖 1.ภาคปกติทุกระดับชั้น (สลับมาเรียนตามกลุ่มออนไลน์)
กลุ่มที่ 1นักเรียนเลขที่คี่
เริ่มมาเรียนวันที่ 4 มกราคม 2565
กลุ่มที่ 2️ นักเรียนเลขที่คู่
เริ่มมาเรียนวันที่ 5 มกราคม 2565

💖 2.ภาคภาษาอังกฤษทุกระดับชั้
ให้มาเรียนทุกวันโดยเริ่มมาเรียนในวันที่ 4 มกราคม 2565
(เนื่องจากจำนวนนักเรียนต่อห้องอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด)

หมายเหตุ : กรณีมีพี่น้องที่มาเรียนคนละวัน ให้ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียน
☎️ 02-1300248 และ 02-1300249

🟢ทางโรงเรียนจะแจ้งมาตรการและข้อปฏิบัติต่างๆให้ทราบอีกครั้ง🟢