เมื่อเด็กๆ ต้องมาโรงเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร เด็กๆ สามารถติดตามรับชมได้จาก VDO