🏆รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับ1
ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร🏆🏆
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
📣เด็กชายศรันยวุฒิ พัฒนะโพธิ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
โครงการหลักสูตรภาคปกติ📣📣
🚩โครงการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 33
จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด 🚩🚩
👏💐🎉👏💐🎉👏💐🎉👏💐🎉👏💐🎉