🏆รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับ1
ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร🏆🏆
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

📣เด็กหญิงมุกจิราธรณ์ หวังสุข
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ📣📣

🚩โครงการทดสอบความรู้วิชา Advanced English ครั้งที่ 2
จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด 🚩🚩

👏💐🎉👏💐🎉👏💐🎉👏💐🎉👏💐🎉