📢เลื่อนเปิดเรียนแบบ On-Site ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ📢
📍จากเดิมเป็นวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565📍
📍📍เลื่อนเป็นวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565📍📍
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-1300248 และ 02-1300249
🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩