🚩ข้อปฏิบัติในการรับ-ส่งนักเรียน🚩
วัดความพร้อม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (ทุกโครงการ)
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
1. การส่งนักเรียนเข้าวัดความพร้อม
ผู้ปกครองส่งนักเรียนเวลา 6.30 – 8.00 น. เมื่อส่งเสร็จให้รีบออกนอกบริเวณโรงเรียน
2. การรับนักเรียน
ผู้ปกครองสามารถเข้าบริเวณโรงเรียนได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
*ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองอยู่ในบริเวณโรงเรียน
* *ผู้ปกครองสามารถรอรับนักเรียนได้ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
📍หากผู้ปกครองมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่งานทะเบียนนักเรียน
02-1300248 และ 02-1300249📍