📣โครงการ Mental Maths kids for fun

📣📣ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 (ทุกโครงการ)

เข้าร่วมแข่งขันคิดเลขเร็ว โดยรอบแรกแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ 99math.com

📣📣📣สามารถสมัครได้ที่ครูประจำชั้นในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565


📍ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แข่งขันการบวก – การลบ จำนวนไม่เกิน 20 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2565

📍ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แข่งขันการบวก – การลบ จำนวน 100 – 1000 วันที่ 10-11 สิงหาคม 2565

📍ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แข่งขันการคูณ และ การหาร (สูตรคูณแม่ 2 – 12) วันที่ 15-16 สิงหาคม 2565

📍ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 แข่งขันการบวกลบคูณหารระคน จำนวน 1-100 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565

📎นักเรียนสามารถฝึกซ้อมจากลิงก์ต่อไปนี้


📌📌ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20    https://99math.com/join/18124546

การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 20   https://99math.com/join/78892040

📌📌ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การบวกจำนวน 100 – 1000 https://99math.com/join/74456575

การลบจำนวน 100 – 1000  https://99math.com/join/33625755


📌📌ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การคูณ  https://99math.com/join/33339553

การหาร  https://99math.com/join/76387146

📌📌ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การบวกลบคูณหารระคน จำนวน 1-100  https://99math.com/join/83030139