รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2566

ระดับชั้นอนุบาล 1 ทุกหลักสูตร

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกหลักสูตร

 

🚩จำหน่ายใบสมัคร🚩
วันที่ 14 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2565
รอบเช้า 8.30 – 12:00 น.
รอบบ่าย 13.00 – 15:30 น.
**เว้นวันหยุดราชการ**
📍 ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
🚩🚩กำหนดการรับสมัคร🚩🚩
วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2565
รอบเช้า 8.30 – 12:00 น.
รอบบ่าย 13.00 – 15:30 น.
**เว้นวันหยุดราชการ**
📍ณ หอประชุมชั้น 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา📍
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-1300248 และ 02-1300249