โครงการแผนผจญเหตุอัคคีภัยภายในอาคารสระศรี

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30น.

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเกิดอัคคีภัย โดยจำลองสถานการณ์ การเกิดเหตุภายในอาคาร และการอพยพเวลาเกิดเหตุการณ์จริง ให้นักเรียนรู้จักขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ เรียนรู้สัญญาณเตือนภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง