จัดโครงการ Open House RU Kids Bangna 2022 ครั้งที่ 1(เปิดโลกทางความคิด RU Kids สร้างการเรียนรู้)

 

ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

🚩 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

📢 เพื่อให้ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนและเป็นการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

📢📢 ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน https://forms.gle/nQL7jNEbNtqsoeYUA หรือ Scan QR Code ในวันพุธที่ 9 พ.ย. 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

📢📢📢  รับจำนวนจำกัด 300 คน (จำกัดครอบครัวละไม่เกิน 2 คน *ขอความร่วมมือไม่นำเด็กเข้าร่วม)