ประชาสัมพันธ์ เส้นทางการจราจร

OPEN HOUSE RU KIDS BANGNA 2022

 

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565   เวลา 6.30 – 12.00 น.
**ผู้ปกครองสามารถจอดรถได้ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา