🏠โครงการ Open House RU Kids Bangna 2022 ครั้งที่ 1 🏠

ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565  เวลา 8.30 -11.00 น.

📍อาจารย์ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว  รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา  กล่าวรายงานการจัดโครงการ 

📍📍ได้รับเกียรติจาก   รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการพร้อมกับตัดริบบิ้นเปิดโครงการ

📍📍รับชมการแสดงชุด RU Kids Show “Our pride and Unity”

📍📍📍ผู้เข้ารวมเข้าร่วมโครงการชมกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน และฐานกิจกรรมต่าง