📣ประชาสัมพันธ์จุดรับส่งนักเรียน 📣
📣โครงการภาคฤดูร้อน และ English Summer Camp 📣
📣วันที่ 18 เมษายน -​ 12 พฤษภาคม 2566📣
🚙เวลาส่งนักเรียนตั้งแต่เวลา 07.00 – 09.00 น.
🚗เวลารับนักเรียน ระดับอนุบาล 1 เวลา 14.45 น.
ระดับอนุบาล 2 – 3 เวลา 15.00 น.
ระดับประถมศึกษา 1 – 5 เวลา 15.00 น.
📢📢📢ระดับชั้นอนุบาล 1 (ทุกโครงการ) รับนักเรียนกลับ เวลา 12.00 น.
จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2566📢📢📢
📌อาคารสระศรี ชั้น 1
📍ZONE 1 (ห้องเรียนอนุบาล)
อ.1 – อ.3 รับนักเรียนที่ห้องเรียน
K.1 – K.2 รับนักเรียนที่ห้องเรียน
📍ZONE 2 (โรงอาหาร)
K.3 รับนักเรียนที่โรงอาหาร
P.1 – P.5 รับนักเรียนที่โรงอาหาร
📌อาคารสระศรี ชั้น G
📍ZONE 3 (อาคารสระศรี ชั้น G)
ป.1 – ป.5 รับนักเรียนที่ชั้นล่าง(G)