ประชาสัมพันธ์
เส้นทางการจราจร
เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
– ช่วงเช้า(ส่งนักเรียน) เวลา 07.00 – 09.00 น
ผู้ปกครองสามารถนำรถมาส่งนักเรียน โดยใช้ได้ทั้ง 2 ประตูคือด้านฝั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนาและประตูด้านหน้าโรงเรียนและสามารถนำรถได้ออกทั้ง 2 ประตู
ขอความร่วมมือผู้ปกครองส่งนักเรียน
ไม่ควรจอดรถนาน และนำรถออกทันที
– ช่วงบ่าย(เลิกเรียน) เวลา 14.45 น. เป็นต้นไป
ผู้ปกครองสามารถนำรถเข้ามารับนักเรียนได้โดยการใช้ประตูทางเข้าทางเดียวเท่านั้นคือทางด้านประตูมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนาและสามารถนำรถได้ออกทั้ง 2 ประตู
– เวลารับนักเรียน ระดับอนุบาล 1 เวลา 14.45 น.
– ระดับอนุบาล 2 – 3 เวลา 15.00 น.
– ระดับประถมศึกษา 1 – 5 เวลา 15.00 น.
หมายเหตุ :  ห้ามจอดรถ รอบนถนน ส่วนบุคคลของอาคารพานิชย์ เพราะกีดขวางการจราจรบนถนนส่วนบุคคล