📣 กำหนดการจำหน่าย 📣

📣จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ กระเป๋านักเรียน
และหนังสือเรียน (ร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน)
สำหรับนักเรียนโครงการภาคปกติและโครงการภาคภาษาอังกฤษ
📍วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2566
ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. และ เวลา 13.00 – 15.30 น.
📍โรงเรียนฯ กำหนดให้ผู้ปกครองซื้อหนังสือเรียน
โดยจัดให้มาตามระดับชั้น ดังนั้นขอให้ผู้ปกครองดำเนินการ ดังนี้📍
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสั่งซื้อ ตามที่ลิ้งก์ด้านล่าง
ปริ้นต์ใบสั่งซื้อ 2 แผ่น และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทั้ง 2 แผ่น
(ระบุชื่อนักเรียน ระดับชั้น เลขที่)
2. เตรียมเงินให้พอดี เพื่อความรวดเร็ว
3.โปรดมาให้ตรงวันที่โรงเรียนฯ กำหนด หากผู้ปกครองมีลูก 2 คน โรงเรียนอนุญาตให้มาวันเดียวกันได้
4. เมื่อรับหนังสือแล้ว โปรดตรวจสอบให้ถูกต้อง เพราะโรงเรียนจะไม่รับคืนทุกกรณี
หมายเหตุ
📍download ใบสั่งซื้อหนังสือ (เฉพาะระดับชั้นของตนเอง ปริ้นต์ใบสั่งซื้อ 2 แผ่น )
📍📍นักเรียนโครงการภาคปกติ

https://drive.google.com/…/1EJ_0zi62M-mbbBrXTxJVbqkHSb1eVl1…

📍📍นักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ

https://drive.google.com/…/12jHYUj5kmOH1rxE3xjTpAwZhj_vllg2…

📍download เครื่องแบบนักเรียน/ชุดพละ (เฉพาะระดับชั้นของตนเอง ปริ้นต์ใบสั่งซื้อ 2 แผ่น )
📍📍เครื่องแบบนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ

https://drive.google.com/…/1Z_eWNRZcADmYXZ7a8knmaySIk4dGUXP…

📍📍ชุดพละ

https://drive.google.com/…/1fsSQFBW6nZecXnPuH3SF7VnZJpdNQXu…