ประชาสัมพันธ์นักเรียนโรงเรียนสาธิตรามฯ วิทยาเขตบางนา จากหมวดศิลปะ

เปิดรับสมัครนักเรียนที่รักการวาดภาพระบายสีส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ World Kids Colouring Day ในหัวข้อ “ปกป้องฝัน วาดสวรรค์ใต้สมุทร” ด้วยเทคนิคการวาดภาพระบายสีไม้
 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ
– ชั้นประถมศึกษาตอนต้น อายุ 7-9 ปี
– ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย อายุ 10-12 ปี
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 – 10 กันยายน 2566
หากนักเรียนคนใดสนใจสามารถติดต่อที่ ครูกร้อ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 และสามารถอ่านละเอียดเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่แนบครับ