กิจกิจกรรม

🎃 🦇Kids Halloween Costume Day🎃 🏰

ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566

           โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติมาเล่าประวัติและความเป็นมาของ วัน Halloweenนักเรียนร่วมแต่งกายชุด Halloween เป็นการสร้างบรรยากาศสนุกสนานและเต็มไปด้วยความร่วมสนุกในโรงเรียน.