โครงการสีสันแห่งนที วิถีงานวันเพ็ญ

ระดับชั้นอนุบาล ทุกโครงการ

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

             ระดับชั้นอนุบาล ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ชุดพื้นเมือง ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมการอนุรักษ์ความเป็นไทย ทำขนมไทยแสนอร่อย การละเล่นพื้นบ้าน ลอยกระทง และโชว์หุ่นละคร