โครงการประเพณีไทยลอยกระทง ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ณ มหาวิทยาลัยรามคแหงวิทยาเขตบางนา

🟠 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะผู้บริหาร นำพวงมาลับดอกไม้ ธูปเทียนไหว้พระขอพรหลวงพ่อใหญ่
🟢 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
กล่าวเปิดโครงการประเพณีไทยลอยกระทง ประจำปี 2566
🔵 นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนาร่วมการแสดง
การบรรเลงดนตรีไทย “ชุดชื่นมื่นสาธิตราม
การแสดงนาฏศิลป์ “ชุดระบำดอกบัว
การสร้างสรรค์การแสดง “ชุดย้อนวันวาน สืบสานงานคืนเพ็ญ