เทศกาลปีใหม่ 2567
“เสน่ห์วิถีตามตำนาน สืบสานวัฒนธรรมไทย ๔ ภาค”
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566
          ต้อนรับปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่า สืบสานวัฒนธรรมไทย พบกับ กิจกรรมการทำบุญตักบาตร ซุ้มกิจกรรม ซุ้มอาหารและการแสดงของนักเรียน
          กำหนดการ
06.30 น. ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง
08.00 น. เคารพธงชาติ
08.15 น. พิธีเปิด เสน่ห์วิถีตามตำนาน สืบสานวัฒนธรรมไทย ๔ ภาค
09.30 น. เปิดเวทีการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
10.30 น. การออกซุ้มกิจกรรม และออกซุ้มอาหาร
เชิญชวนร่วมแต่งกายชุดสวยงาม ตามถิ่นบ้านเกิด ตามวัฒนธรรมไทย