ทัศนศึกษาโครงการภาคฤดูร้อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6

ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567