ทัศนศึกษาโครงการEnglish Summer Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567