ทัศนศึกษาโครงการภาคฤดูร้อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ และหออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567