ตารางเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6

เทอม 1 ปีการศึกษา 2567


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ภาคปกติ

http://www.kidsbangna.ru.ac.th/1-2567/


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ภาคภาษาอังกฤษ

http://www.kidsbangna.ru.ac.th/semester_1-2024/