ข่าวประกาศรับสมัครงาน

อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

0
ติดต่อสอบถาม 02-1300248 , 02-1300249 ต่อ 102 ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565

อาจารย์สอนวิชาจิตวิทยาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา

0
ติดต่อสอบถาม 02-1300248 , 02-1300249 ต่อ 102 ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565

อาจารย์ประถมศึกษา (โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา

0
ติดต่อสอบถาม 02-1300248 , 02-1300249 ต่อ 102 ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2565

อาจารย์สอนดนตรีสากล (โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา

0
ติดต่อสอบถาม 02-1300248 , 02-1300249 ต่อ 102 ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565