ทัศนศึกษาโครงการ English Summer Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 โดยมีวิทยากรให้ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์การบินและตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพาชมอากาศยานประเภทต่างๆการจำลองบังคับเครื่องบิน และกิจกรรมวาดรูประบายสี