มีบริการ รถตู้รับ-ส่งหรือไม่ รัศมีกี่กิโลเมตร

discussionมีบริการ รถตู้รับ-ส่งหรือไม่ รัศมีกี่กิโลเมตร
พีรทัศน์ ถาม 3 ปี ที่แล้ว

มีบริการ รถตู้รับ-ส่งหรือไม่ รัศมีกี่กิโลเมตร

1 Answers
admin โรงเรียนสาธิตรามฯบางนา ตอบ 3 ปี ที่แล้ว

ทางโรงเรียนไม่มีบริการรถตู้รับ – ส่ง นักเรียนครับ