สอบถามเรื่องเวลาส่งนักเรียนช่วงเช้าครับ

discussionหมวดหมู่: อื่นๆสอบถามเรื่องเวลาส่งนักเรียนช่วงเช้าครับ
นริศโรจน์ ถาม 2 ปี ที่แล้ว

ผู้ปกครองสามารถส่งนักเรียนเวลาช่วงเช้า เช้าสุดประมาณกี่โมงครับ

1 Answers
admin โรงเรียนสาธิตรามฯบางนา ตอบ 2 ปี ที่แล้ว

ระดับชั้นประถมศึกษาสามารถส่งนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา   06.30 น. 
ส่วนระดับอนุบาลสามารถส่งนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา  07.00 น. ครับ