โครงการ “เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

เช้าวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
ได้จัดโครงการ “เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีอาจารย์ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (ผู้อำนวยการ) เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
ในพิธี ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีจอมราชา และลงนามถวายพระพรชัยมงคล