ระดับชั้นอนุบาล 2
หลักสูตรโครงการภาคปกติ
เรียนรู้หน่วย บ้านฉันแสนสุข
ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทและส่วนประกอบของบ้านต่างๆ
โดยการทำกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรงจากลงมือปฎิบัติจริงและการเล่นบทบาทสมมุติเรื่อง”เด็กสร้างบ้าน”และ “การเล่านิทานเรื่อง ลูกหมูสามตัว