ระดับชั้นอนุบาล 1 กิจกรรมสืบสานวิถีชุมชน ในหน่วยการเรียนรู้ชุมชนและอาชีพ
จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.45-10.30 น.
เป็นกิจกรรมบูรณาการโดยผ่านการจำลองสถานการณ์วิถีชุมชน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ วิถีชุมชนของไทย คือทำบุญตักบาตร เป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีให้กับเด็กๆ และส่งเสริมการเรียนรู้การแปรรูปของใกล้ตัวในชุมชน นำมาสร้างรายได้ให้กับชุมชน นั้นก็คือสินค้าOTOPของแต่ละห้อง นำมาจัดแสดงให้เด็กๆได้เรียนรู้และลองลิ้มรส สินค้าของแต่ละห้อง ซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ ในการทำสินค้าของแต่ละห้องอีกด้วย