เช้าวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
ได้จัดโครงการ “ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  โดยได้รับเกียติจาก ท่านอาจารย์ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (ผู้อำนวยการ) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
    ในพิธีประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงกล่าวถวายพระพรชัยมงคลร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล