กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ My community and occupations
(ชุมชนของฉันและอาชีพ)
ชื่อกิจกรรม K.2 Job fair!! โตขึ้นหนูอยากเป็น…
จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2563
ตั้งแต่เวลา 08.45-10.30 น.
โดย อ.จิตรานนท์ คำชนแดน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอาชีพ
เป็นกิจกรรมบูรณาการแบบ
สถานการณ์จำลองและการแสดงบทบาทสมมุติ ซึ่งนักเรียนจะเดินเวียนฐานกิจกรรม ได้รู้จักอาชีพทั้ง 5 อาชีพ ซึ่งประกอบไปด้วย
1. คนขายไอศกรีม
2. ชาวนา
3. นักโบราณคดี
4. คณะรำวงย้อนยุค
5. ธุรกิจผ้าขนหนูคัพเค้ก
เรียนรู้บทบาทหน้าที่ รู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในอาชีพนั้นๆ ศึกษาและสังเกตอาชีพกับสถานที่ใช้ในการทำงาน
และเรียนรู้คุณค่าของอาชีพที่ตนได้สัมผัส
กิจกรรมเน้นทักษะการคิดต่อยอด การมีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมทักษะการสังเกตการจดจำ และการค้นหาสิ่งที่ท้าทายความสามารถของตนเอง