🎉ขอแสดงความยินดี 🎉🎉
เด็กหญิงอัจฉริยา เทพพัตรา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
โครงการหลักสูตรภาคภาษาปกติ
🏆ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง🏆
รุ่น 8 ปี ประเภท Free hand
การแข่งขัน Elite RhythmicGymnastics Champetition 2020
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมโนโวเทล บางกอก สุขุมวิท 20
👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏