🎉ขอแสดงความยินดี 🎉🎉
เด็กหญิงเพียงขวัญ นวลรักษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
โครงการหลักสูตรภาคภาษาปกติ
🏆ได้รับรางวัล ชมเชย🏆
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว รุ่นอายุ 7 ปี
จากการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว
ชิงแชมป์ประเทสไทย
ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2563
ณ แฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร
👏💐👏💐👏💐👏💐👏💐👏