ขอเชิญชวนนักเรียนที่รักในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเข้าร่วมประกวดในโครงการ “Honda Superidea contest 2020 คิด(ส์)กระหึ่มโลก”

สาธิตรามบางนา

ขอเชิญชวนนักเรียนที่รักในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเข้าร่วมประกวดในโครงการ “Honda Superidea contest 2020 คิด(ส์)กระหึ่มโลก”
นักเรียนคนใดที่สนใจสามารถขอรับ กระดาษเพื่อนำไปออกแบบสร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อ “คิด(ส์)
กระหึ่มโลก” โดยนาเสนอแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคต ที่แตกต่าง สนุก สร้างสรรค์ น่าสนใจ แปลกใหม่ และไม่
เคยเกิดขึ้นมาก่อน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม อาทิ เรื่องการป้องกันและบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
พิบัติ การรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยบนท้องถนน เป็นต้น ติดต่อรับกระดาษได้ที่ ครูกร้อ (อ.บุญญฤทธิ์ เจริญสลุง) และนำมาส่งที่ครูกร้อได้ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/pg/HondaSuperIdea/posts/