ขอแสดงความยินดี  เด็กชายณธีทัต สมสงวน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โครงการหลักสูตรภาคปกติ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
ประเภท ยืดหยุ่น, รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปีการแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย

 

สาธิตรามบางนา