กิจกรรม ลอยลอยกระทง  ระดับชั้นอนุบาล 1 – 2
จัดขึ้นวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-10.30 น.

ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิตรานนท์ คำชนแดน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการกล่าวเปิดกิจกรรม
กิจกรรม ลอยลอยกระทง เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนรู้จักประเพณีของไทย ความสำคัญและความเป็นมาของวันลอยกระทง โดยผ่านการแสดงของคุณครูระดับชั้นอนุบาลและการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมตามฐานต่าง
– รําวง ด๋าวด่าว
– ปากระป๋อง
– ศิลปะ พาเพลิน
– สอยดาว
– ลอยกระทง ลอยกับเธอ