ทำความสะอาดห้องเรียนอนุบาล ห้องน้ำ สนามเด็กเล่น

คุณครูระดับชั้นอนุบาล พี่เลี้ยง และแม่บ้าน ได้ช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนอนุบาล ห้องน้ำ สนามเด็กเล่น และพื้นที่ภายในอาคารเรียนทั้งหมด ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อสุขอนามัย