ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิงพิชญ์ณัชชา สุจิตตานนท์รัตน์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

โครงการหลักสูตรภาคปกติ
ได้รับรางวัล
“ต้นกล้าเยาวชน สาขาดนตรีสากล (ไวโอลิน)”

จากงาน”อัครศิลปิน ครั้งที่ 1″

ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ