โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
**ขอแจ้งการปิดเรียน(เป็นกรณีพิเศษ)**
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564
และเริ่มเปิดเรียนตามปกติใน วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564
**ขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง**