ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิงอัจฉริยา เทพพัตรา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
โครงการหลักสูตรภาคปกติ
ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง
ประเภททีม ยิมนาสติกเด็กเล็ก 8 คน
รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง
ประเภททีม ยิมนาสติกแดนซ์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
การแข่งขันกีฬาออมสินยิมนาสติกศิลป์ ยิมแอโรบิก และยิมนาสติกส์ลีลา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย