ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิงณัฐรดา ช่วยชู
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภท Mini team cheer freestyle pom
25th Cheerleading Thailand Championships 2020 การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2563 ระว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
จัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย