ประชาสัมพันธ์

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
จะจัดทำบัตรนักเรียน และบัตรรับ – ส่งนักเรียน
ให้กับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง
ส่งรูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง พื้นหลังสีฟ้า
***โดยสแกนรูปถ่ายพร้อมทั้งแจ้งชื่อสกุลนักเรียน
ส่งมาที่ E-mail : rambangnakids@gmail.com
จากประกาศเดิม วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
เป็นภายใน วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

กรุณาตรวจสอบระเบียบของโรงเรียนเกี่ยวกับรูปถ่ายที่ถูกต้อง
https://drive.google.com/file/d/1zbMhlmtzsT1l7A40RyJ4uRnioAy5o4SO/view?usp=sharing