ข้อปฏิบัติในการรับนักเรียน (ช่วงเวลา 15.00น. เป็นต้นไป) ด้วยระบบ DRIVE – THRU
สามารถดาวน์โหลดและปริ๊น DRIVE – THRU CARD
https://drive.google.com/…/1IbEDNoP0mq2kI8NwpJ43q7x0_…/view…
หมายเหตุ : ผู้ปกครองสามารถเลือกปริ๊นสีหรือขาวดำได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-1300248 และ 02-1300249