📌วัดความพร้อม(ข้อเขียน) 📌
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (ทุกโครงการ)
📌📌วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00น. 📌📌
📎📎สิ่งที่ต้องเตรียม📎📎
1.หน้ากากอนามัย
2. ดินสอ
3.ยางลบ
4.ไม้บรรทัด
5.สีไม้
6.บัตรประจำตัว
📍📍📍สวมชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมในการเข้าวัดความพร้อม📍📍📍
🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷
แนวปฏิบัติ (ป1.P1)
สำหรับผู้เข้าวัดความพร้อมข้อเขียน
ปีการศึกษา2565
ส่งผลตรวจ ATK ทาง GOOGLE FORM1.ตรวจหาเชื้อฯด้วยชุดตรวจ ATK
และส่งผลในวันที่ 13 มกราคม 2565(เวลา 08.30น.) ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565ส่งได้ถึงเวลา 16.30 น.
(หากเกินเวลา จะต้องนำหลักฐานมายื่นที่จุดลงทะเบียน)
เขียนชื่อ – วันที่และเวลาที่ตรวจ2.เขียนชื่อ – วันที่และเวลาที่ตรวจลงบนชุดตรวจของผู้เข้าวัดความพร้อมข้อเขียน ให้ชัดเจน และถ่ายภาพ
📍📍ส่งผลตรวจ https://forms.gle/wYXNS2NMofhkdqM16📍📍🔴🔴🔴ไม่มีผลตรวจ ATK ไม่มีสิทธิ์เข้าวัดความพร้อม🔴🔴🔴🔍🔍หากผู้ปกครองมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่งานทะเบียนนักเรียน
02-1300248 และ 02-1300249🔍🔍