🚗ประชาสัมพันธ์🚗
🚗🚗เส้นทางการจราจร🚗🚗
เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
🌞🌞ช่วงเช้า(ส่งนักเรียน) เวลา 06:30 น. ถึง 8:30 น.
ผู้ปกครองสามารถนำรถมาส่งนักเรียน โดยใช้ได้ทั้ง 2 ประตูคือด้านฝั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนาและประตูด้านหน้าโรงเรียนและสามารถนำรถได้ออกทั้ง 2 ประตู
📍📍ขอความร่วมมือผู้ปกครองส่งนักเรียน ไม่ควรจอดรถนาน และนำรถออกทันที

🌞🌞ช่วงบ่าย(เลิกเรียน) เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ปกครองสามารถนำรถเข้ามารับนักเรียนได้โดยการใช้ประตูทางเข้าทางเดียวเท่านั้นคือทางด้านประตูมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนาและสามารถนำรถได้ออกทั้ง 2 ประตู
🚗🚗เริ่มรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เวลา 15:20 น.
🚗🚗เริ่มรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เวลา 15:40 น.

 

📍📍หมายเหตุ📍📍

 เพื่อเป็นการลดความแออัดของการจราจรภายในโรงเรียนขอความกรุณาท่านผู้ปกครองนำรถเข้ามารับนักเรียนในเวลา ต่อไปนี้
🚗นักเรียนระดับชั้นอนุบาล เวลา 15:00 น.
🚗🚗นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เวลา 15:30 น.
🚗🚗🚗นักเรียนที่เรียนพิเศษในช่วงเย็น เวลา 16.30 น.