📢 เชิญชวนนักเรียน TEDET ป.2 – ป.5 เข้าร่วมถ่ายทอดเรื่องราวการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ผ่านโครงการ International Math Journal Contest
ครั้งที่ 2 ในไทย นักเรียนทุกคนที่ส่งผลงานจะ ได้รับ E-Certificate จาก The Korean Society of Mathematical Education (한국수학교육학회) นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/811991442154071/posts/pfbid0Gz7oFqRxwtb2Ai3n5XkA8HdNXgUUhkqx88dKaGfuvwnBykKPY6MmUMNRGXQwUnF7l/?mibextid=Nif5oz

ส่งผลงานเข้ามากันเยอะ ๆ นะคะ😊
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการสอบของ TEDET เท่านั้นนะคะ